Regulamin Forum

Moderator: Harmonia

admin
Posty: 36
Rejestracja: 2011-06-22, 21:51

Regulamin Forum

Post autor: admin » 2013-06-02, 11:17

Regulamin Polskiego Forum Hodowców Ślimaków

I. Postanowienia ogólne.

1. O regulaminie.

Celem niniejszego regulaminu jest regulacja porządku na naszym forum. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum w sposób optymalny.
Regulamin ten jest wynikiem wspólnej pracy moderatorów, oraz zwykłych użytkowników forum.php.pl. Regulamin ten został w niewielkim stopniu zmodyfikowany na potrzeby PFHŚ.
Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
Należy pamiętać, że dokonując rejestracji zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest on też dostępny pod linkiem na stronie głównej forum.

2. Cele działania forum.

Polskiego Forum Hodowców Ślimaków służy zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy dotyczącej hodowli ślimaków.
Forum umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii i doświadczeń. Działanie forum opiera się na wzajemnej pomocy wszystkich użytkowników.
Jednym z celów funkcjonowania forum jest konsolidacja grup hodowców, którzy dzielą się wiedzą. Dlatego też, wszelkie działania mające na celu tworzenie podziałów i wzmaganie antagonizmów pomiędzy użytkownikami forum, nie będą mile widziane, a posty bedą usuwane.

3. Zasady panujące na forum.

Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
Aby mieć możliwość wypowiedzi - na większości z for, należy się zarejestrować. Na niektórych forach mogą pisać goście.
Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem.
Zabrania się publikowania na forum treści i materiałów wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, politycznych, obrażających czyjeś uczucia religijne lub uznawanych powszechnie za obraźliwe.
Administrator i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Należy więc zdawać sobie sprawę, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
Osoby wywołujące ciągłe awantury na forum, niesprawiedliwe szykanujące użytkowników - mogą zostać przez admina usunięte, zbanowane, lub tymczasowo zablokowane.
Na Polskim Forum Hodowców Ślimaków nie funkcjonują rangi związane z ilością wysłanych postów. Aktywne uczestniczenie w dyskusjach toczących się na forum, jest oczywiście mile widziane - należy jednak pamiętać, że na tym forum, większa wymowę ma poziom merytoryczny publikowanych materiałów, niż ich ilość.
Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomość) oraz email.
Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
Na forum zabrania się reklamowania czegokolwiek. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest mile widziane i będzie banowane.
Dopusza się banery reklamowe w miejscach do tego wyznaczonych.
Szczegółowe wskazówki dotyczące publikowania wiadomości na forum, znajdują się w punkcie IV. niniejszego regulaminu.
Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator forum.
Administrator dopuszcza mozliwość tworzenia podforum tylko dla wybranej grupy użytkowników.

4. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora odpowiednie sankcje.

W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w regulaminie, który został naruszony.
Posty, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących na forum zasad, będą blokowane lub przenoszone.
Posty rażąco naruszające regulamin, będą bezpowrotnie usuwane z forum.
Osobom celowo zmieniającym swoje wypowiedzi w celu zniszczenia sensu całej dyskusji może zostać odebrane prawo edytowania własnych postów
Osobom permanentnie łamiącym regulamin, administrator będzie blokował konta.

II. Obsługa forum.

1. Wskazówki ogólne.

W przypadku problemów z obsługą forum wynikających z nieznajomości jego mechanizmów, użytkownicy mają prawo zadać pytanie moderatorom. Należy jednak w miarę możliwości starać się zrozumieć zasady działania forum samodzielnie.
W przypadku usterek i błędów działania forum, należy je zgłaszać bezpośrednio do administratora.
Swoje pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania forum, można publikować w "dziale Sprawy Związane z Działaniem Forum"

2. Rejestracja.

Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana to korzystania na forum wyłącznie z niego.
Użytkownik ma możliwość ukrycia przed innymi użytkownikami swojego adresu email.
Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.

3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).

Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.
Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.


4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).

Maksymalna długość podpisu to 512 znaków.
Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.
Należy unikać przesadnego formatowania tekstu w podpisach.
Wielkość czcionki nie może przekraczać rozmiaru 12 pikseli. Nie zaleca się również, by była mniejsza od 8 pikseli.
Podpis nie może zawierać treści niezgodnych z polskim prawem i w żaden sposób naruszać godności innych osób, czy propagować łamania prawa.
Sygnaturka nie powinna zawierać grafiki
Odnośniki w sygnaturkach nie mogą prowadzić do stron pornograficznych, niezgodnych z polskim prawem i stron, których głównym zadaniem jest nakłanianie użytkowników do dokonania jakichkolwiek zakupów.

5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).

Wybierając emblemat wypada sprawdzić czy ktoś inny na forum już z niego nie korzysta, a w razie wątpliwości zrezygnować z danego emblematu.
Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
Informacje o maksymalnym rozmiarze i "wadze" emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
Należy unikać przesadnie "krzykliwych" kolorów. Dbajmy o oczy innych.
Dozwolona jest animacja w emblemacie. Nie może ona jednak w znaczący sposób wyróżniać się z kontekstu forum. Decyzję o tym, czy emblemat nie wyróżnia się z kontekstu forum, podejmuje administrator.
Avatar nie powinien obrażać niczyich uczuć (np. religijnych) oraz zawierać drastycznych scen. Administrator ma prawo usunąć taki avatar.

III. Prawa i obowiązki.

1. Prawa "gości" (czyli osób niezarejestrowanych na forum).

Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, czytanie opublikowanych wiadomości.
Każdy "gość" ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "użytkownika". Jeśli jednak nie chcemy publikować na forum żadnych treści, a wyłącznie czytać zamieszczone wiadomości, warto rozważyć wariant pozostania "gościem".


2. Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum).

Każdy użytkownik posiada prawa "gościa".
Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.
Użytkownikom wolno głosować w ankietach.
Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
Użytkownicy maja możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości).
Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
Użytkownicy mają prawo a nawet obowiązek powiadamiać moderatorów o łamaniu regulaminu czy innych nieprawidłowościach.
Użytkownik, który przez trzy miesiące od daty zarejestrowania się na forum nie wykaże się żadną aktywnością, zostanie usunięty przez administratora.
Użytkownik, który przez miesiąc od daty zarejestrowania nie zaloguje się na forum, może zostać usunięty przez administratora.
Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.

3. Prawa i obowiązki moderatorów.

Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych.
Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów.
Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na na danym forum tematyki.
Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części.
Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników.
Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorem i w ramach forum podporządkowywać się jego decyzjom.
Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
O tym kto zostanie moderatorem decyduje administrator.

4. Prawa i obowiązki administratora.

Administrator posiada najwyższe uprawnienia na forum, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia użytkowników i moderatorów.
Administrator ma prawo zablokować wybranym użytkownikom dostęp do forum, ze względu na naruszanie regulaminu.
Administrator może zmieniać skład grup użytkowników, w szczególności moderatorów.
Administrator może dowolnie modyfikować strukturę całego forum, w szczególności tworzyć nowe fora tematyczne, zmieniać wygląd forum, oraz rozszerzać jego funkcjonalności.
Administrator ma obowiązek uwzględniać opinie użytkowników i moderatorów w sprawach zmian na forum, nie jest jednak nimi w żaden sposób zobligowany.
Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie forum w ramach swoich możliwości i umiejętności.
Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać użytkownikom korzystanie z forum.

IV. Prowadzenie dyskusji.

1. O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum.
Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm wyszukiwania treści (link na głównej stronie), naucz się z niego korzystać. Jest to jedna z najsurowszych zasad na tym forum i moderatorzy nie mają skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej.
Skorzystaj z wyszukiwarki internetowej (np. Google) próbując najpierw tam znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania..

2. Zakładanie nowego tematu (topic).

Najpierw należy zastanowić się na które forum tematyczne powinien trafić Twój post. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić na forum Hydepark - tam zasady są najmniej rygorystyczne. Jeśli pomimo naszych wysiłków, nie znajdujesz następnego dnia Twojego tematu na tym forum, na którym go umieściłeś, oznacza to, że nie udało Ci się zmieścić w tematyce obowiązującej na tym forum i moderator przeniósł Twój temat gdzie indziej - musisz go teraz poszukać.
Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie naszego posta. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę. Przykład dobrego tytułu to: "Park Hodowlany rozmiary". Fatalne tytuły to np. "Pomocy!!!", "WAŻNEEE!", "PROBLEM...", "CO TO JEST?". Posty o takich tematach mogą zostać zamknięte przez moderatora do czasu podania właściwego tytułu.
Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji.
Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś post, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadając na nie ponownie? Może pytanie przerosło możliwości wszystkich uczestników forum (najmniej prawdopodobna ewentualność)? Obojętnie co jest powodem, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś.
Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu kilka razy na tym samym, bądź różnych forach. W przypadku stwierdzenia, iż założyło się temat nie tam gdzie trzeba, należy poprosić moderatora o przeniesienie tematu na właściwe forum. Niedopuszczalnej jest również pytanie o to samo w różnych topicach, założonych przez innych użytkowników.
Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.
Jeśli czytając wiadomości na danym forum, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.

3. Odpowiadanie na pytania.

Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "popieram przedmówcę" niewiele wnoszą do dyskusji.
Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja, a chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.
Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach forum.
Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadało by to wyrazić publicznie.
Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.

4. Formułowanie treści wiadomości (postów).

Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych. Unikaj jak ognia obrażania uczestników dyskusji. Ostateczny skutek takich działań może być tylko jeden: zablokowanie Tobie dostępu do forum przez administratora.
Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są niedopuszczalne na tym forum.
Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym.
Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających. Pamiętaj o objęciu cytatu znacznikami QUOTE.
Jeżeli publikujesz jakieś materiały, staraj się zawsze podawać ich źródło, a jeśli to konieczne, uzyskać zgodę autora na publikację. Absolutnie niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako swoich. Przestrzeganie praw autorskich traktuj jak jeden z priorytetów.
Nie nadużywaj emotikonek przy pisaniu wiadomości. Nie pozwala to czytającemu skupić się na czytaniu tekstu wiadomości..
PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, a krzyczeć nie musisz.
Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie, zawsze możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości.

V.Forum od dnia 1.05.17rb]

1. Odpowiedzialność

Właściciel forum oraz cały zespół administracyjny nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone na forum przed dniem 01.05.17r.
Natomiast za wszystkie treści zamieszczone po 01.05.17r. Zarówno właściciel oraz cały zespół administracyjny biorą pełną odpowiedzialność.

[*] Ostatnia Aktualizacja 01.05.17r

Zablokowany

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość